HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE KHÁCH HÀNG

Link: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE KHÁCH HÀNG (ĐẦY ĐỦ)

Phần 1: CHỨC NĂNG TẠO MỚI ĐƠN HÀNG

1.1 Đường dẫn thực hiện                                              

1.2 Giao diện màn hình.

Màn hình Quản lý đơn hàng ở trạng thái Mới tạo

Màn hình tạo mới đơn hàng, gồm các phần sau:

1.2.1. Thông tin người gửi: Hiển thị danh sách các địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Địa chỉ gửi hàng chính sẽ được thiết lập mặc định. Khi khách hàng chọn 1 địa chỉ, các thông tin về Họ tên, số điện thoại và địa chỉ của shop sẽ được tự động điền. Phần thiết lập địa chỉ gửi hàng chính ở mục 

1.2.2. Thông tin người nhận:

 • Tất cả các trường thông tin người nhận đều bắt buộc, khách hàng phải nhập đầy đủ.
 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người nhận hàng. Trường hợp số điện thoại người nhận đã được nhập trong các đơn hàng trước đó của KH, hệ thống tự động điền các trường thông tin người nhận theo thông tin đã nhập trong đơn hàng trước.
 • Họ tên: Nhập họ tên người nhận hàng
 • Địa chỉ: Nhập địa chỉ người nhận hàng   

1.2.3. Thông tin BPBK

 • Mã DH Khách hàng: Nhập mã đơn hàng của KH nếu có (không bắt buộc)
 • Khối lượng: Nhập khối lượng của đơn hàng cần, đơn vị là kg (không bắt buộc)
 • Kích thước: Nhập kích thước dài, rộng, cao của hàng, đơn vị centimet (không bắt buộc)
 • Khối lượng quy đổi: Hệ thống tự động tính dựa trên Kích thước (D- R- C) đã nhập
 • Số kiện: Mặc định là 1 kiện

1.2.4. Cho phép KH tạo đơn hàng nhiều kiện, theo các bước sau:

Bước 1: Bấm vào icon (+)

Bước 2: Nhập thông tin của các kiện

 • TL thực: Nhập trọng lượng đã cân, ước lượng của từng kiện
 • Kích thước (Dài- Rộng- Cao): Nhập kích thước D- R- C của từng kiện (bắt buộc)
 • TL quy đổi: Hệ thống tự động tính TL quy đổi của từng kiện, dựa trên kích thước đã nhập
 • Ghi chú: Nhập ghi chú cho từng kiện
 • Tổng TL thực: Tổng cột TL thực của các kiện
 • Tổng TL quy đổi: Tổng cột trọng lượng quy đổi của các kiện
 • TL tính giá: So sánh “Tổng TL thực” và “Tổng TL quy đổi”, lấy giá trị lớn hơn để tính giá

Bước 3: Bấm Xác nhận nếu muốn lưu lại thông tin kiện. Ngược lại, bấm Quay lại. Trường hợp đơn hàng có kiện “Tổng TL thực” của kiện = “Tổng TL thực” của đơn hàng, “Tổng TL quy đổi” của kiện = “Tổng TL quy đổi” của đơn hàng, “TL tính giá” của kiện = “TL tính giá” đơn hàng.

 • Ghi chú: Nhập ghi chú cho đơn hàng
 • Hình thức giao – nhận hàng
 • Dịch vụ: Chọn dịch vụ, có 6 loại dịch vụ:
  • Chuyển phát tiết kiệm quốc tế
  • Dịch vụ COD
  • Chuyển phát tiết kiệm
  • Dịch vụ vận tải
  • Chuyển phát nhanh
  • Chuyển phát nhanh quốc tế
 • DVGT mặc định: Hiển thị dịch vụ giá trị gia tăng mặc định ứng với từng địa chỉ gửi hàng (nếu có). DVGT mặc định được thiết lập bên hệ thống 247 đúng với dịch vụ KH chọn khi ký hợp đồng với 247Express.
 • DV GT: Trường hợp KH muốn sử dụng thêm dịch vụ gia tăng bên 247 (ngoài “DVGT Mặc định” ), KH có thể chọn ở mục “DVGT”.
 • Tiền thu hộ: Nhập số tiền hàng cần nhân viên 247 thu hộ, tính theo đơn vị VNĐ (chỉ áp dụng với trường hợp KH chọn Dịch vụ là “Dịch vụ COD”)
 • Chọn giờ giao hàng: Chọn khung giờ KH mong muốn nhân viên giao nhận đến lấy hàng trong ngày
 • Sau khi nhập xong thông tin đơn hàng, bấm  để tạo mới đơn hàng. Nếu đơn hàng được tạo thành công, hệ thống sẽ hiện thông báo: 

------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN IMPORT THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

2.1. Đường dẫn thực hiện

2.2. Giao diện màn hình.

Màn hình import đơn hàng

 • Chức năng “Import đơn hàng”, hỗ trợ KH tạo nhiều đơn trên hệ thống cùng lúc, bằng cách điền thông tin về các đơn hàng cần gửi vào file mẫu excel, và import vào hệ thống.
 • Các bước để import thành công file excel đơn hàng:
 • Bước 1: Tải file mẫu bằng cách bấm “Upload”
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin bắt buộc, bao gồm:
  • Người gửi:
  • KH gửi: Chọn KH gửi (mỗi giá trị ứng với 1 địa chỉ gửi hàng của KH)
  • Họ và tên: Nhập họ tên người gửi
  • Sđt: Nhập sđt người gửi
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ người gửi
  • Người nhận:
  • Họ và tên: Nhập tên người nhận
  • SĐT: nhập sđt người nhận
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ người nhận (chú ý: địa chỉ nên viết chi tiết, đầy đủ Phường/ Xã, Quận/ Huyện, Tỉnh/ Thành, và phân cách nhau bởi dấu “-“ hoặc dấu “,”)
  • Kích thước:
  • Đối với đơn hàng có 1 kiện, không bắt buộc nhập Kích thước D- R- C, Khối lượng đơn hàng mặc định là 0.5 kg. KH có thể nhập như sau với đơn hàng có 1 kiện:

  • Đối với đơn hàng có nhiều kiện, Không bắt buộc nhập Khối lượng từng kiện, nhưng bắt buộc KH phải nhập kích thước D- R- C của từng kiện. Số dòng cần nhập Kích thước tương ứng với số kiện được KH nhập ở trường Số kiện:
  • Số kiện: Nhập số kiện cho từng đơn hàng
  • Dịch vụ: Chọn dịch vụ cho từng đơn hàng
  • Tiền thu hộ: Nhập số tiền COD (chỉ nhập với đơn hàng có dịch vụ là COD)
  • Khách hàng có thể tạo đơn hàng có 1 hoặc nhiều kiện bằng hình thức Import đơn hàng.
 • Bước 3: Upload file excel lên trang web  
 • Upload file thành công, danh sách đơn hàng được hiển thị:  
  • Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin đơn hàng trên lưới danh sách đơn hàng.

 • Bước 4: Chọn những đơn hàng cần tạo, bấm “Cập nhật”:
   •  Tạo đơn hàng thành công, hệ thống hiển thị thông báo:

  Khách hàng thân thiết

  phone ic 26x26

  Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

  Hotline: 1900 6980

  truck ic

  Bưu cục 247Express đã có mặt tại

  63 tỉnh thành trong cả nước