Tuyển dụng

Stt Vị trí đang tuyển Địa điểm Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING Thành Phố Hồ Chí Minh 30-04-2018 Ứng tuyển
2 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ- TUYỂN DỤNG Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
3 NHÂN VIÊN THƯ KÝ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
4 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
5 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
6 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Thành Phố Hồ Chí Minh 30-04-2018 Ứng tuyển
7 NHÂN VIÊN KINH DOANH (MIỀN BẮC) Thành Phố Hà Nội 31-03-2018 Ứng tuyển
8 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BƯU CỤC Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
9 NHÂN VIÊN QUY TRÌNH Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
10 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 247EXPRESS Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
11 GIÁM ĐỐC KINH DOANH 247EXPRESS Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
12 GIÁM ĐỐC KINH DOANH 247SHIP Thành Phố Hà Nội 31-03-2018 Ứng tuyển
13 GIÁM ĐỐC MIỀN TRUNG 247SHIP Thành Phố Đà Nẵng 31-03-2018 Ứng tuyển
14 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
15 TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH 247EXPRESS Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
16 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (HÀ NỘI, BẮC NINH, VĨNH PHÚC,...) Thành Phố Hà Nội 30-04-2018 Ứng tuyển
17 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÓA ĐƠN Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
18 TRƯỞNG BƯU CỤC BẠC LIÊU Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2018 Ứng tuyển
19 TRƯỞNG BƯU CỤC PHÚ QUỐC Thành Phố Hồ Chí Minh 30-04-2018 Ứng tuyển
20 TRƯỞNG BƯU CỤC KHU VỰC MIỀN TRUNG Thành Phố Hồ Chí Minh 30-04-2018 Ứng tuyển

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước