Tuyển dụng

Stt Vị trí đang tuyển Địa điểm Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Ứng tuyển
2 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ- TUYỂN DỤNG Thành Phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Ứng tuyển
3 NHÂN VIÊN THƯ KÝ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh 30-09-2018 Ứng tuyển
4 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Thành Phố Hồ Chí Minh 01-10-2018 Ứng tuyển
5 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BƯU CỤC Thành Phố Hồ Chí Minh 01-10-2018 Ứng tuyển
6 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 01-10-2018 Ứng tuyển
7 TRƯỞNG BƯU CỤC TẬP SỰ TẠI BÌNH DƯƠNG Tỉnh Bình Dương 30-09-2018 Ứng tuyển
8 NHÂN VIÊN KHAI THÁC (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 01-10-2018 Ứng tuyển
9 NHÂN VIÊN KINH DOANH (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 30-09-2018 Ứng tuyển
10 TRƯỞNG BƯU CỤC (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 30-09-2018 Ứng tuyển

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước