Tuyển dụng

Stt Vị trí đang tuyển Địa điểm Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN THƯ KÝ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
2 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (TP. HỒ CHÍ MINH) Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2019 Ứng tuyển
3 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BƯU CỤC Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2019 Ứng tuyển
4 TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH (TP.HCM) Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
5 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÓA ĐƠN Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
6 TRƯỞNG BƯU CỤC TẬP SỰ TẠI BÌNH DƯƠNG Tỉnh Bình Dương 31-05-2019 Ứng tuyển
7 NHÂN VIÊN KHAI THÁC (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 31-05-2019 Ứng tuyển
8 TRƯỞNG BƯU CỤC TẬP SỰ (KHU VỰC PHÍA NAM) Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2019 Ứng tuyển
9 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI PHÍ Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
10 NHÂN VIÊN THƯ QUỐC TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2019 Ứng tuyển
11 NHÂN VIÊN KINH DOANH (HỒ CHÍ MINH) Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
12 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (KHU VỰC MIỀN TÂY) Thành Phố Cần Thơ 30-06-2019 Ứng tuyển
13 NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG (TP.HCM) Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
14 TRƯỞNG BƯU CỤC (TP.HCM) Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
15 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN (TP.HCM) Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển
16 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THU CÔNG NỢ (TP.HCM) Thành Phố Hồ Chí Minh 30-06-2019 Ứng tuyển

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước