Tuyển dụng

Stt Vị trí đang tuyển Địa điểm Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2018 Ứng tuyển
2 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2018 Ứng tuyển
3 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2018 Ứng tuyển
4 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BƯU CỤC Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2018 Ứng tuyển
5 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 247EXPRESS Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2018 Ứng tuyển
6 GIÁM ĐỐC KINH DOANH 247EXPRESS Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2018 Ứng tuyển
7 GIÁM ĐỐC MIỀN TRUNG 247SHIP Thành Phố Đà Nẵng 31-05-2018 Ứng tuyển
8 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (HÀ NỘI, BẮC NINH, VĨNH PHÚC,...) Thành Phố Hà Nội 31-05-2018 Ứng tuyển
9 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÓA ĐƠN Thành Phố Hồ Chí Minh 30-05-2018 Ứng tuyển
10 TRƯỞNG BƯU CỤC KHU VỰC MIỀN TRUNG Thành Phố Hồ Chí Minh 31-05-2018 Ứng tuyển
11 TRƯỞNG BƯU CỤC KHU VỰC MIỀN BẮC Thành Phố Hà Nội 31-05-2018 Ứng tuyển

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước