Tuyển dụng

Stt Vị trí đang tuyển Địa điểm Ngày hết hạn Nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ- TUYỂN DỤNG Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
2 NHÂN VIÊN THƯ KÝ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh 30-03-2019 Ứng tuyển
3 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
4 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BƯU CỤC Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
5 NHÂN VIÊN QUY TRÌNH Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
6 TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH 247EXPRESS Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
7 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÓA ĐƠN Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
8 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
9 TRƯỞNG BƯU CỤC TẬP SỰ (Khu vực phía Nam) Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
10 TRƯỞNG BƯU CỤC TẬP SỰ (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 31-03-2019 Ứng tuyển
11 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
12 NHÂN VIÊN THƯ QUỐC TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
13 NHÂN VIÊN IT PHẦN CỨNG - MẠNG Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
14 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 30-04-2019 Ứng tuyển
15 NHÂN VIÊN KINH DOANH (HỒ CHÍ MINH) Thành Phố Hồ Chí Minh 31-03-2019 Ứng tuyển
16 NHÂN VIÊN KHAI THÁC (TP. HCM) Thành Phố Hồ Chí Minh 30-04-2019 Ứng tuyển
17 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BƯU CỤC (HÀ NỘI) Thành Phố Hà Nội 30-04-2019 Ứng tuyển

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước