Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu 247Express phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó

Phạm vi cung cấp

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác: Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi (nhân viên nhận và người gửi hàng), và khi phát bưu gửi (nhân viên phát và người nh...

Phạm vi cung cấp

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú

- Biên bản đồng kiểm, được lập thành 4 bản như sau: 01 (một) bản người gửi lưu; 01 (một) bản đơn vị chấp nhận lưu; 01 (một) bản đơn vị phát lưu; 01 (một) bản người nhận lưu.

- Mỗi TT Khai thác mà vận đơn đi qua phải ký xác nhận lên biên bản đồng kiểm.

- Nội dung đồng kiểm: Số lượng từng loại hàng; Chủng loại hàng; Tình trạng bên ngoài của hàng (Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không); Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà 247Express chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi

Phạm vi cung cấp


- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Điều kiện dịch vụ


- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú


Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn

-  Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

-  Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký và ghi rõ họ tên vào liên ký nhận, còn phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Trường hợp vận đơn có địa chỉ phát không thuộc địa danh thu phát 247Express, nhưng người gửi vẫn yêu cầu cung cấp dịch vụ báo phát, thì:

  • 247Express không cam kết hoàn trả đủ 100% báo phát (nếu bên chuyển phát thứ ba không hoàn trả báo phát cho 247Express);

  • Người gửi vẫn phải thanh toán đủ 100% phí dịch vụ báo phát cho dù 247Express có trả được báo phát hay không.

+ Dịch vụ này chỉ được cung cấp ngay khi gửi vận đơn.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn tài chính

Là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn tài chính. Khi xảy ra hư hỏng, thất lạc bưu gửi này, 247Express sẽ hỗ trợ cho người gửi một phần chi phí phạt của cơ quan Thuế.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Ghi rõ số hóa đơn trên phiếu gửi;

+ Người gửi phải trả một khoản tiền phí theo bảng cước công bố của 247Express hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

+ Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, 247Express sẽ bồi thường cho người gửi theo quy định của 247Express.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu 247Express chuyển phát vận đơn ở địa chỉ phát nằm ngoài địa danh thu phát của 247Express,

Là dịch vụ mà địa chỉ phát của vận đơn nằm ngoài địa danh thu phát của 247Express, nhưng người gửi yêu cầu 247Express đi phát chứ không chuyển qua nhà vận chuyển thứ ba, để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm.

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú:

247Express sẽ thu phí phát sinh theo chi phí thực tế thực hiện công việc phát vận đơn ngoài tuyến đó.

- Trường hợp người phát từ chối thực hiện cung cấp dịch vụ thì phải đưa ra được lý do khách quan. Nếu giữa người phát và BC chấp nhận không thống nhất được, Phòng KD-TT sẽ quyết định sự việc.

- Trường hợp người phát vận đơn không đồng ý với chi phí được duyệt, Phòng KD-TT sẽ xem xét và có thể quyết định mức phí phát vận đơn.

- 247Express chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ chuyển phát nhanh mà hàng hóa được chuyển đi trong chuyến bay cuối ngày (Chuyến Express), hàng trình từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội và ngược lại.

Là dịch vụ chuyển phát nhanh cung cấp cho vận đơn có trọng lượng trên 2 kg, được chuyển đi trong chuyến bay cuối ngày (Chuyến Express), hàng trình từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội và ngược lại.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ đóng gói để đảm bảo hàng có thể an toàn trong quá trình vận chuyển

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Ghi chú:

- 247Express chỉ nhận đóng thùng hộ cho khách hàng đối với các hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt về đặc tính vật lý, hóa học, sinh học….và việc đóng gói chỉ nhằm hạn chế hư hỏng cơ học xảy ra trong quá trình vận chuyển.

- 247Express chỉ nhận đóng thùng hộ khi khách hàng yêu cầu, và có thu phí tương đương với phí nguyên vật liệu mua để đóng thùng.

- 247Express không đóng thùng hộ khách hàng khi hàng được đóng có tính chất vật lý, hóa học, sinh học đặc thù… Ví dụ như Vắc xin, hàng đông lạnh…

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ sau khi vận đơn đã được chuyển cho 247Express, người gửi yêu cầu 247Express phát vận đơn đó cho một địa chỉ khác với địa chỉ đã ghi trên vận đơn.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Yêu cầu chuyển tiếp phải được người gửi xác nhận bằng văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247Express. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247Express).

+ Người gửi phải thanh toán thêm cước dịch vụ từ vị trí hiện tại của vận đơn đến địa chỉ của người nhận cuối cùng.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ hoàn vận đơn về cho người gửi vì lý do khác quan hoặc do người gửi yêu cầu.

Là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, 247Express không phát được vì lý do khách quan, 247Express thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi; hoặc vận đơn đang trong quá trình vận chuyển, người gửi yêu cầu hoàn vận đơn về cho người gửi.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Sau khi đi phát 2 lần trong 2 buổi khác nhau mà không phát được, 247Express sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h kể từ giờ nhận chuyến thư đó đến đơn vị phát nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, 247Express sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi;

+ Yêu cầu của người gửi phải được thể hiện thông qua văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là các tổ chức, không cung cấp cho người gửi là cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247Express);

+ Đối với khách lẻ, sau khi không phát được, vận đơn sẽ được giữ lại đơn vị phát và được đưa vào Bưu phẩm chờ xử lý (hủy) trừ trường hợp khách hàng lẻ yêu cầu hoàn về và cam kết thanh toán cước phí chuyển hoàn thì sẽ hoàn về cho khách hàng lẻ.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước