THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018share

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 09h00 Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018.

2. Địa điểm: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội: Được gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Được gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông.

5. Ủy quyền tham dự:

- Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Văn phòng HĐQT Công ty hoặc Fax về số (028) 3948 3070 hoặc email đến địa chỉ info@247post.vn trước 12h00 ngày 25/12/2018.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Lưu ý: Nội dung này chỉ dành cho Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

Trân trọng!


 

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước