Hãy trở thành đồng nghiệp của chúng tôi tại

247Express

Tuyển dụng

Công việc Địa điểm Loại hợp đồng Hết hạn Ứng tuyển
Trưởng nhóm kinh doanh tại Hà Nội Tp. Hà Nội Nhân viên toàn thời gian 04-02-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh Nhân viên toàn thời gian 19-01-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên điều hành bưu cục Tp. Hồ Chí Minh Nhân viên toàn thời gian 19-01-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên giao nhận Tp. Hồ Chí Minh Nhân viên toàn thời gian 19-01-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên giao nhận tại Hà Nội Tp. Hà Nội Nhân viên toàn thời gian 09-02-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên lái xe tại Hà Nội Tp. Hà Nội Nhân viên toàn thời gian 20-01-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội Tp. Hà Nội Nhân viên toàn thời gian 04-02-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên kết nối tại Hà Nội Tp. Hà Nội Nhân viên toàn thời gian 12-02-2017 Nộp hồ sơ
Nhân viên kết toán thanh toán Tp. Hồ Chí Minh Nhân viên toàn thời gian 19-01-2017 Nộp hồ sơ
(08) 73009 247     info@247post.vn